Lượt xem: 49
Thường trực HĐND huyện Nam Trực họp triển khai kế hoạch giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện

Ngày 3/11/2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp triển khai kế hoạch giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Đồng chí Lưu Quang Tuyển - Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện - Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên đoàn giám sát theo quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 17/10/2017 của HĐND huyện.

  Theo kế hoạch của HĐND huyện về giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án, công trình cấp xã, thị trấn từ ngày 01/01/2015 đến tháng 9/2017 (dự án do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư). Giám sát trực tiếp tại các xã:  Nam Thắng, Nam Hùng, Nam Tiến bằng hình thức làm việc với Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND,  Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã thống nhất nội dung, chương trình, cách thức giám sát; giám sát thông qua báo cáo, hồ sơ về công tác quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn xã; lựa chọn 3 đến 4 công trình xây dựng cơ bản, tổ chức giám sát thông qua hồ sơ, giám sát thực địa, làm việc với những cá nhân, tập thể có liên quan đến công trình xây dựng. Đồng thời giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với Uỷ ban nhân dân 17 xã, thị trấn còn lại và Phòng Tài chính Kế hoạch, Công thương, Tài nguyên Môi trường, Kho bạc nhà nước huyện. Tổng hợp kết quả giám sát, báo cáo với  Thường trực HĐND huyện. Thời gian giám sát tại các xã: Nam Thắng ngày 07 tháng 11 năm 2017; Nam Hùng ngày 08 tháng 11 năm 2017 và Nam Tiến: ngày 09 tháng 11 năm 2017.

 

Đồng chí Lưu Quang Tuyển - Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị 

         Sau khi nghe ý kiến phát biểu của thành viên đoàn giám sát, đồng chí Lưu Quang Tuyển - Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã kết luận giao nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn khi thực hiện giám sát, đoàn giám sát của HĐND huyện sẽ chia làm 2 tổ, gồm: 01 tổ chuyên rà soát, kiểm tra hồ sơ liên quan đến trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình; 01 tổ kiểm tra thực địa 3 đến 4 công trình và mời trưởng ban giám sát cộng đồng cùng đi thực địa với đoàn. Yêu cầu thành viên đoàn giám sát nghiên cứu hồ sơ, báo cáo nhằmđánh giá được tình hình và kết quả công tác quản lý nhà nước đối với việc đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn; những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Nâng cao chất lượng vai trò quản lý nhà nước trong xây dựng cơ bản, nâng cao trình độ cán bộ chuyên môn.  Đồng thời, thực hiện tốt các qui định của nhà nước về xây dựng cơ bản không để sảy ra sai sót trong quá trình thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn./.

                                    Trần Phương Thảo - Phó VP HĐND và UBND huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 306
  • Tất cả: 5947

Cơ quan chủ quản: Xã Đồng Sơn - Nam Trực
Địa chỉ: xã Đồng Sơn - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xadongson.ntc@namdinh.gov.vn